Phone: +359 899 587 868    
Изработване на дипломни работи по поръчкаПоръчка на курсова работаАрхив

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

Поръчка на курсова работа

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

Архив

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории. Между тях няма копирани чужди разработки. Написани са по стандарт – машинописна страница.

Архив – готови дипломни работи, дипломна работа цена

В Архива ни Вие ще откриете дипломни и курсови работи, структурирани по категории и налични в търсачката, която виждате вдясно(молим използвайте бутон за търсене вместо клавиша ентер).
Те са с подробни описания. Между тях няма копирани чужди разработки.

Read More

Изработване на дипломни работи по поръчка

Можете да поръчате дипломна работа чрез нашия сайт. Тук се разработват дипломни работи в хуманитарните науки. Ако имате тема, план, библиография или особени изисквания, просто се свържете и ще се уточним как да работим.

Не забравяйте:
Добрата дипломна оценка е сума

Read More

Поръчка на курсова работа, разработване на курсови работи

Можете да поръчате курсова, доклад или реферат чрез нашия сайт.

Повече за цените и стандартите можете да научите от тук.
Разработките се ползват с гаранция от създателите си, повече тук.
Как да поръчате е описано тук.

Правила за работа

Етичен кодекс
За контакти

Read More

Презентации, европроекти, бизнес планове

За защитата на Вашата работа или проект често ключови са умението да грабнете вниманието на публиката и да презентирате добре.
Във ваша помощ ние изработваме презентации във връзка с вашия труд или друг повод. Условията се договарят.

Бихме могли да съдействаме

Read More

Публикации

Корупцията в България

30.01.2018 | Няма коментари

Корупцията е симптом на фундаментални икономически, политически, социални и институционални реалности. Благоприятни условия за широкото разпространение на корупционни практики съществуват в развиващите се страни и страните в преход.

Често срещана е в държавите в преход към пазарно стопанство. В тези държави Read more »

Изследване на нагласите към потребителски продукт

14.01.2018 | Няма коментари

Изследване на нагласите към потребителски продукт е същността на проведеното тук изследване. Изследването се осъществява посредством фокусна група. Като основна цел на провеждането на настоящата фокус-група е зададено да се проучат нагласите на потребителите към един от новите Read more »

Етичен кодекс

15.07.2016 | Няма коментари

Етичен кодекс на diplomnata.com

1. Вие очаквате и следва да получите от нас материал, разработен по Вашите изисквания, освен ако изрично не е уговорено друго.
2. Ние очакваме от Вас да се подготвите добре по този материал и по възможност да Read more »

Правила и условия за изработката и поръчката на дипломни работи

15.07.2016 | Няма коментари

Правила за работа:

Започвайки работа с нас, ние поемаме ангажимент да изпълним Ваша поръчка съгласно изискванията, сроковете и условията, за които сме се договорили.
Тъй като това е умствен труд, субективно изготвен и субективно оценен, важното за Вас Read more »

Технология на поръчка

15.07.2016 | Няма коментари

Уточнете темата и подробностите по Вашата разработка. Това е първото, което ще искаме от Вас. Добре е вече да сте се срещнали с преподавател, който да Read more »

Гаранции за разработката

15.07.2016 | Няма коментари

Основна цел на разработената от нас дипломна работа е да ви доведе успешно до защита. С допускането на тезата до защита сме изпълнили задължението си – повече от това няма как да участва трето лице. Точно поради това Read more »

Цената за изработка на курсова/дипломна по поръчка

15.07.2016 | Няма коментари

Цената за изработка на курсова/дипломна по поръчка зависи от характера на работата.

За курсова работа.реферат, доклад и подобни цената е 4 до 6 лева на страница(в повечето случаи – 4) в зависимост сложността, големината и срока.

За казус или задача цената Read more »

Бизнес план за създаване на фитнес зала

13.07.2016 | Няма коментари

Бизнес план за създаване на фитнес зала в гр. Бургас; план – 21 страници, подробно описание. Съдържа резюме, оредставяне на фирмата и бизнес идеята, маркетингов план, анализ на маркетинговия микс и на фирмената среда, формулиране на фирмените конкурентни предимства. Описва Read more »

Бизнес план на СД – „Млечен път“

13.07.2016 | Няма коментари

Бизнес план на СД – „Млечен път“, дипломна работа, 90 стр., защитена 2002 г. 10 коректно цитирани източника. В работата има много таблици с данни.
Роля на специалната предприсъединителна програма САПАРД на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските Read more »

Анализ на потребителите и сегментиране на пазара на цветя в Бургас за стартираща фирма

13.07.2016 | Няма коментари

Анализ на потребителите и сегментиране на пазара на цветя в Бургас за стартираща фирма, курсова работа, 11 стр., едно приложение – анкета. Изследвани са данни за брой жители в микрорегиона на фирмата, възрастова структура, полова структура, предпочитания към рязан цвят Read more »

Ефективното управление на проекти – условие за повишаване на конкурентоспособността

13.07.2016 | Няма коментари

Дипломна работа, подробно развита, платена, с източници, съдържане, всичко каквото се изисква в увод и заключение, подробна, 88 страници, с таблици, графики, данни и пр., издържана.
Работата е разделена на теоретична и практическа част.
Теоретичната част включва:
определение и роля Read more »

Инвестиционен процес

13.07.2016 | Няма коментари

Курсова работа ,12 страници, теоретично описание на инвестиционен процес с позоваване в литературата.
Включва: Инвестиции, риск и възвращаемост – общо определение, взаимовръзки;
Рискът като неделима част от инвестиционния процес;
Видове инвестиции и характерни особености на всеки вид
Реални инвестиции – Read more »