Дипломна работа, курсова работа, реферат или изберете от архива

Дипломна работа, курсова работа-Това може да сте Вие!Тук можете да поръчате материал във формат на дипломна работа, курсова работа, реферат или друг научен труд.  Работата може да бъде по специална библиография, план, зададен предварително. Моля, запознайте се с конкретните условия и стандарти за дипломни работи в раздела за дипломанти .
Обща информация за готовите разработки ще откриете в архива. Прегледайте и търсачката.
Вижте и раздела курсови работи .

Презентациите, бизнес плановете и европроектите и други услуги сме описали тук.

Защо да поръчате при нас? Защото  реално разработваме научни  трудове, без да ги крадем. Защото ние поемаме отговорност за това, което напишем. Защото нямаме дипломант с негативна оценка. Защото ще спазим реално Вашият срок. Защото само нас наистина можете да срещнете в библиотеките.

Защото наша цел е да Ви помогнем да се подготвите и да сте уверени.


Всичките тези услуги можете да поръчате от формата за контакт или на е-mail: info@diplomnata.com или на 0899587868.

Последно добавени:

Изчисление на статистически модел посредством Матлаб

Курсова работа, 15 страници. Ръководство за работа с Матлаб в икономиката, приключващо със статистическо изследване на цената на акциите. Илюстрирано, с използвана литература.

Питай

19.01.2015 Финанси/курсова работа платена

Десният модел

Казус за десният модел в България и неговото развитие. Разсъждения върху историята на десният модел и необходимостта от преформулирането му в рамките на съвременното българско общество. Казус 4 страници.

Питай

19.01.2015 Политология и конфликтология/Казус

Анализ на бюджета на община Смолян

Анализ на бюджета на община Смолян в динамика за 3 години до 2010. 15 страници, в това число таблици и графики. Официални източници. Изводи и заключение

Питай

18.01.2015 Финанси/курсова работа платена

Алтернативни техники за вземане на решения в организацията

Курсова работа по бизнес психология, 7 страници, използвана литература. Представлява представяне на приложимостта на някои алтернативни техники за вземане на решения , вместо техниката с шапките на Де Боно.

Питай

18.01.2015 Разни/курсова работа платена

Техника на Де Боно и алтернативни техники за вземане на решения

Курсова работа по бизнес психология, платена. 11 страници, цитати под линия, графика и използвана литература. Работата разглежда психологически модели за вземане на решения в организацията, по модела с шапките на Де Боно.

Питай

18.01.2015 Разни/курсова работа платена