Дипломна работа, курсова работа, реферат или изберете от архива

Дипломна работа, курсова работа-Това може да сте Вие!Тук можете да поръчате материал във формат на дипломна работа, курсова работа, реферат или друг научен труд.  Работата може да бъде по специална библиография, план, зададен предварително. Моля, запознайте се с конкретните условия и стандарти за дипломни работи в раздела за дипломанти .
Обща информация за готовите разработки ще откриете в архива. Прегледайте и търсачката.
Вижте и раздела курсови работи .

Презентациите и други услуги сме описали тук.

Защо да поръчате при нас? Защото  реално разработваме научни  трудове, без да ги крадем. Защото ние поемаме отговорност за това, което напишем. Защото нямаме дипломант с негативна оценка. Защото ще спазим реално Вашият срок. Защото само нас наистина можете да срещнете в библиотеките.

Защото наша цел е да Ви помогнем да се подготвите и да сте уверени.


Всичките тези услуги можете да поръчате от формата за контакт или на е-mail: info@diplomnata.com или на 0899587868.

Последно добавени:

Специални събития и имиджмейкинг на винарска изба

Дипломна работа, 77 страници, разглеждаща връзките с обществеността и специалните събития на конкретно избран винзавод.Дипломната е коректно структурирана, с поставени цел и теза, предмет, задачи и обект.

Маркетинг и PR/дипломна работа платена

Казус структура на паричен агрегат М1

Анализ на теоретичната и практическа структура на паричен агрегат М1.

Питай

Микро- и макроикономика/реферат

Казус цени и ценообразуване

Казус, 8 страници, отговаря на 4 важни въпроса в практически аспект относно ценообразуването и ценовата политика на фирмата.

Питай

Бизнес планиране и прогнозиране/курсова работа платена

Ролята на обудсмана в демократичните общества

Разглежда се роля, правомощия и разлики между институцията на омбудсмана в различни държави, включително и България.

Питай

Социология и социални дейности/дипломна работа платена

Регионализация и глобализъм

Курсова работа, платена, 14 стр., таблици и графики, използвана литература. Разглеждат се проблемите на глобализацията и деглобализацията в икономически план с оглед на събитията от последните години и иманентните проблеми на глобализма.

Питай

Политология и конфликтология/курсова работа платена