Phone: +359 899 587 868    

Икономически теории – аналитичен обзор на „Немирството на парите“ на Милтън Фридман

Икономически теории – аналитичен обзор на „Немирството на парите“ на Милтън Фридман – аналитичен обзор и анализ, 28 стр. Поставяне на основните китове относно парите и монетарната политика, връзка на парите и макроикономическите показатели, основни виждания и теории. Изводи.

Read More »

История, перспектива и развитие на близкоизточния конфликт

История, перспектива и развитие на близкоизточния конфликт, доклад, 11 стр., 6 източника. Конфликтът е разгледан по двете оси – арабската лига и Палестина и САЩ, Великобритания, Израел и други страни от друга. Пълна историческа ретроспекция на конфликта, търсене на причини.

Read More »

Рецензия на книгата „Българска средновековна дипломация на П.Ангелов

Рецензия на книгата „Българска средновековна дипломация на П.Ангелов, 9 стр. Разглежда се проблемът за тази дипломация, източниците за книгата, тяхната надеждност/ненадеждност, взаимствания от други автори, цялостно описание за процеса според автора.

Read More »

Етномалцинствени конфликти в Турция

Етномалцинствени конфликти в Турция – доклад, 16 стр., 8 коректно цитирани източника, вкл. чуждестранни. Обзор на етномалцинствените проблеми и конфликти, птищата за тяхното решаване и мерките, взети от южната ни съседка.

Read More »

Турското изкуство – етнокултурен модел за времето между XV – XVII век

Турското изкуство – етнокултурен модел за времето между XV – XVII век, курсова работа, 24 стр. 8 източника, коректно цитирани. Работата е на базата на археологически изследвания. Съдържа обосновка от избора на темата. Анализът касае днешните Български земи. Разгледани са

Read More »

Милитаризъм и пацифизъм в края на XIX век

Милитаризъм и пацифизъм в края на XIX век, курсова, 16 стр., над 15 източника, коректно цитирани. Изяснени са понятията за милитаризъм и пацифизъм. Работата представлява световен икономополитически анализ на международната обстановка през периода, с опитите за установяване на траен устойчив

Read More »

Република Кипър – политикоикономичско развитие в началото на XXI век

Република Кипър – политикоикономичско развитие в началото на XXI век, доклад, 43 страници за Кипър до 2000 г. Разглежда се географията на Кипър, културата и културното наследство, кипърският проблем, икономиката на Кипър по периоди, вкл. и развитие на отделните отрасли,

Read More »