Phone: +359 899 587 868    

Концептуална схема за стратегическо мислене в конкретна фирма

Концептуална схема за стратегическо мислене в конкретна фирма – доклад по бизнес психология; 17 стр. Разглежда се конкретна фирма в бранша на продажбата и сервизирането на автомобили; прави се обща оценка на състоянието й – конкурентоспособност, стратегически предимства, след кпоето

Read More »

Казус по застраховане

Казус по застраховане – 4 стр. задача с условие и решение. Съдържа изчисляване на застрахователна премия на малък бизнес – сграда, имущество, оборудване, пари в каса и професионална отговорност. Решението е дадено в табличен вид.

Read More »

Състояние на малките и средни предприятия и частната търговия в България

Състояние на малките и средни предприятия и частната търговия в България, дипломна работа, 76 стр. Работата е издържана, подробна, с множество авторски и копирани таблици с данни и с красиви графики. Данните в нея са от статистиката и са за

Read More »

Проблеми при доброволното здравно осигуряване

Проблеми при доброволното здравно осигуряване – доклад за практическото състояние на системата, 16 стр. Поставен е проблемът, разгледани са основните понятия – задължително и доброволно здравно осигуряване, разгледани са широк спектър проблеми на съществуващото статукво. Във втората част на работата

Read More »

Есе за българският червен кръст и някои фондации

Есе за българският червен кръст и някои фондации – 15 стр., 10 цитирани източника. Есето представлява свободни разсъждения върху дейността на фондациите и включения на външна литература. Дадени са някои приложения. Обяснена е ролята и дейността както на БЧК, така

Read More »

Подход и методология при съставяне бюджета на Националния осигурителен институт, алтернативност при начините на бюджетиране и приложение на системата “Планиране – програмиране – бюджетиране” в НОИ

Подход и методология при съставяне бюджета на Националния осигурителен институт, алтернативност при начините на бюджетиране и приложение на системата “Планиране – програмиране – бюджетиране” в НОИ, дипломна работа(магистърска теза), 79 стр. над 30 източника, обхваща системата за планиране на НОИ

Read More »

Изследване на процеса на планиране при създаване на бюджета на НОИ

Изследване на процеса на планиране при създаване на бюджета на НОИ- курсова, 25 стр. на база на проведен стаж. Дадени са етапите на планиране, разяснени са принципите на работа н асистемата на НОИ, взето е мнение на специалист за стратегическото

Read More »

Социално – психологическа роля на екипите

Социално – психологическа роля на екипите – курсова работа, 19 стр., подробна, социално – психическа роля на икономическата природа на екипите, статус на екипите, психологическ истатус и структура, динамика на екипите като социално псхическа общност, регулативни въздействия върху екипите.

Read More »

Журналистика и футболно хулиганство

Дипломна работа, платена, 78 страници, таблици и графики, коректно структурирана. Дипломната работа разглежда в теоретичен и практическ иаспект връзката между медиите и футболното хулиганство. Разделена е на три части. В първата част се дава обща теория на масите по библиографск

Read More »

Статистическо социологично изследване на нагласата на обществото към социалните учреждения и домовете за деца в неравностойно положение

Настоящото изследване е от 12 страници и разглежда проблемът за обществената нагласа към домовете за деца в неравностйно положение и други социални учреждения. Разработена е методическата част, не самото изследване. За база е възприето проучване на МБМД. За новото изследване

Read More »

Отношение на българина към политиците и политическия живот – социологическо проучване

Курсова работа, платена, 16 стр., 3 източника и съдържание. Изработена две части. Първата част описва политиката и особеностите на политическия живот. Тя е по -теоретична. Втората част гради методиката на социологическото изследване, цел, задачи и насоки на изследването, хипотези

Read More »