Phone: +359 899 587 868    

Тероризмът и неговите икономически аспекти

Тероризмът и неговите икономически аспекти – дипломна работа, 85 страници, посветена на тероризма и неговият икономически ефект в международен план. Коректно цитирана литература, близо 30 източника. Таблици, графики и данни. Работата поставя цели, задачи и теза. Описва се тероризма като

Read More »

Иновации в отбраната

Иновации в отбраната на република България- дипломна работа, 83 стр., с изследване на практически инвестиционни проекти в отбраната на страната. Коректно цитирана библиография – близо 20 източника, две приложения на анкета и писмо от проведеното в разработката проучване. Увод с

Read More »

Развитие на мерките и укрепване на довериято в сигурността

Развитие на мерките и укрепване на довериято в сигурността, курсова работа, 36 стр.. Темата представлява историческа ретроспекция на развитието на мерките, 15 източника използвана литература. Разглежда понятие, като МУДС в два периода и МУДС между балканските страни.

Read More »

Израело – палестинският конфликт в контекста на външната политика на САЩ

Израело – палестинският конфликт в контекста на външната политика на САЩ – курсова работа, 75 страници, 15 източника. Разгледан е конфликта до 2002 г. вкл., когато осезаемата намеса на САЩ се измества в посока на тероризъм, а не на етнически

Read More »

Тероризмът – същност и видове

Тероризмът – същност и видове, курсова, 33 стр. и три източника. Видове и характер на тероризма, обект и цел на тероризма, наказателноправни мерки. Ролята на организации като ООН и други международни структури в орбата с тероризма. Международно сътрудничество в сферата

Read More »

Националните и частните интереси на транснационалните компании като обект на международна сигурност

Дипломна работа, 97 страници, подробна, аналитична, коректно цитирана литература, бележки след текста. Разглежда проблемите на международната сигурност в контекста на конфликт между частните и обществените интереси, между националния интерес и транснационалния капитал. Работата има съдържание и използвана литература, над 20 източника.

Read More »

IT сигурност – управленски измерения

Дипломна работа, платена, 81 стр + заглавна, 12 таблици и графики, коректно цитирана изпозвана литература. Дипломната работа описва особеностите на IT сектора и спецификите на сигурността, специфичните изисквания на разглежданата фирма и особеностите в нейното управление. Накратко разглежданата фирма е

Read More »