Phone: +359 899 587 868    

Стратегическо управление на подбора на човешки ресурси в организацията

Стратегическо управление на подбора на човешки ресурси в организацията – по примера на конкретна фирма, анализ, 18 стр., три източника, коректно цитирани. Работата подробно разглежда конкретна фирма. Описва се настоящото състояние на фирмата и човешките ресурси, стратегия, визия за бъдещето,

Read More »

Мотивация на персонала

Мотивация на персонала – на примера на фирма Трол – пицария. 73 страници, 30 цитирани източника. Работата е подробна и всъщост е и по – голяма на стандартен шрифт(написана е на Тахома 13 – малко по – малък от стандартния

Read More »

Условия на труд на организациите в България по примера на Нефтохим АД

Условия на труд на организациите в България – по примера на „ЛукОйл Нефтохим – Бургас“АД, реферат, 9 страници. 3 източника. Разгледани са подробно условията на труд, смени и др, за отделен комплекс в завода, дадена е структура на работещите там

Read More »

Условия на труд на организациите в България – по примера на средна фирма

Условия на труд на организациите в България – по примера на средна фирма, реферат, 8 стр., 1 източник. Анализирана е фирма „Делта Ком“ ООД, анализът е подробен, статистически като в табличен вид е дадена оценка на условията на труд по

Read More »

Анализ на работната заплата на фирма

Анализ на работната заплата на фирма „Съни“ ООД, курсова, 32 стр., подробен анализ. Представена е фирмата и е описана методиката на работа, описани са длъжностите и йерархическата им съпоставка, и е направен анализ на възрастова, организационна, квалификационна и всякаква друга

Read More »

Анализ на пазара на заетостта в Бургас и на мерките срещу безработицата

Анализ на пазара на заетостта в Бургас и на мерките срещу безработицата, дипломна, 59 страници, 19 източника, коректно цитирани. Дипломната ни запознава с видовете пазари на труда и тяхното регулиране, след което подробно анализира трудовия пазар в Бургас по богат

Read More »

Анализ на обучението на персонала в рекламна агенция

Анализ на обучението на персонала в рекламна агенция „Инфо Сити“, дипломна работа, 72 стр., 6 коректно цитирани източника. В методическата част са изследвани всички важни въпроси по отношение на обучението на персонала. Изследват се основните характеристики на обучаваните, структурира се

Read More »

Мерки за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта

Мерки за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта, курсова работа, 10 страници, доклад. Финансовите средства по програмите, използването им, отговорни институции, специални програми, програми за лица с намалена трудоспособност, мерки към предприемачеството и др.

Read More »