Маркетингов анализ на фирма

Маркетингов анализ на фирма – 31 страници, подробен, по конкретни, актуални данни. Анализ на фирма от автомобилния бранш и нейният сервиз. Предстасвяне, мисия, визия и цели на фирмата. Дърво на целите. Място на пазара, основни конкуренти, доставчици, клиенти и партньори. Анализ на пазарен дял. Фирмена среда. Фирмена стратегия и целеполагане. Маркетингова информационна система на фирмата. Анализ на маркетингов микс – продукт, цена, дистрибуция и промоция. Организационна структура, процедури, процеси. Електронен маркетинг. Анализ на качеството. Маркетингово планиране и неговият контрол във фирмата. Изводи и препоръки.
Използвани са данни от практиката и три коректно цитирани източника.