Специалните събития – работа или удоволствие

Курсова работа – 17 страници за специалните фирмени събития, класификация, особености на фирмените събития, видове, организация, протокол и грешки. Практически анализ на конкретни случаи от практиката. 3 схеми, няколко таблици, 10 коректно цитирани източника.