Да управляваш себе си – есе по Питър Дракър

Есе „ДА УПРАВЛЯВАШ СЕБЕ СИ“ по книгата на Питър Дракър:
«Мениджмънт на предизвикателствата на 21-ви век».
10 страници.
По литературната творба.