Управление на производството на фирма

Управление на производството на фирма – практическа задача, по реални данни, 12 страници. Поставен е конкретен проблем, анализиран и решен и са дадени препоръки.
Казусът касае управление на производството в комплекс „полимери“ на ЛУКойл – Нефтохим Бургас АД. Описано е производството, дадено е конкретно задание, резултатите са структурирани и анализирани по конкретен модел за анализ на производствоо, дадени са изводи и препоръки.
Направена е прогноза за тренда на производството за годината, прогноза за производствените разходи, анализ на себестойността на продукцията и промяната в себестойността за периода, анализ и оптимизиране на съчетаването на операциите във фирмата, на база на получените резултати и практическите познания са дадени изводи и препоръки.