Вземане решение за инвестиране

Вземане решение за инвестиране – практически задачи. Дадени са проекти по условие – „флора“ „фикус“ „блю скай“ и др. и един проект се добавя от автора и се анализира с останалите. Две задачи, с две различни авторски условия, всяко от решенията по 5 лв., всяка задача по 5 страници. Във вариант 1 е фитнес зала. във вариант 2 – цветарски магазин.
Анализът е чрез метона на осъвременена стойност(нетна настояща стойност – ННС), вътрешна норма на възвращаемост(IRR), срок на откупуване на инвестициите и други.