Тероризмът – същност и видове

Тероризмът – същност и видове, курсова, 33 стр. и три източника.
Видове и характер на тероризма, обект и цел на тероризма, наказателноправни мерки. Ролята на организации като ООН и други международни структури в орбата с тероризма. Международно сътрудничество в сферата на тероризма и неговите продукти – решения и мерки.Заключение.