Израело – палестинският конфликт в контекста на външната политика на САЩ

Израело – палестинският конфликт в контекста на външната политика на САЩ – курсова работа, 75 страници, 15 източника. Разгледан е конфликта до 2002 г. вкл., когато осезаемата намеса на САЩ се измества в посока на тероризъм, а не на етнически конфликт. Старт на изследването е 1980 г., когато пък САЩ декларират проблема като приоритетен във външната си политика.
Подробно сда разгледани етапите и историята на конфликта