Развитие на мерките и укрепване на довериято в сигурността

Развитие на мерките и укрепване на довериято в сигурността, курсова работа, 36 стр.. Темата представлява историческа ретроспекция на развитието на мерките, 15 източника използвана литература. Разглежда понятие, като МУДС в два периода и МУДС между балканските страни.