Иновации в отбраната

Иновации в отбраната на република България- дипломна работа, 83 стр., с изследване на практически инвестиционни проекти в отбраната на страната. Коректно цитирана библиография – близо 20 източника, две приложения на анкета и писмо от проведеното в разработката проучване.
Увод с цели, задачи и теза. Обща характеристика на иновационния процес и ролята му в управлението на отбранителния комплекс. Влияние на иновациите върху отбраната.
Еталонна и съществуваща алтернатива на подходи към иновационния процес в отбраната. Сравнение на алтернативите, корелация и формулиране на обновена, реалистична алтернатива.
Изграждане на доказателство на тезата на работата – методика на практическат работа, българският модел за иновационно инвестиране и неговият анализ, изводи, предложения, тенденции и проблеми.
Много таблици, графики и др.