Тероризмът и неговите икономически аспекти

Тероризмът и неговите икономически аспекти – дипломна работа, 85 страници, посветена на тероризма и неговият икономически ефект в международен план. Коректно цитирана литература, близо 30 източника. Таблици, графики и данни.
Работата поставя цели, задачи и теза. Описва се тероризма като понятие и феномен, появата, видовете и значението му и други особености. Напомнят се някои значителни дати. След това се разглеждат:
– икономически аспекти на терористичната и антитерористичната дейност
– изследване на валутните индикатори – долар, петрол и др.за периодите на случаите
– изследване на регионалното значение на тероризма върху икономиките от еврозоната и САЩ
– други аспекти
– влияние върху българската икономика.
Обобщават се изводи.