Мотивация на персонала в банка

По примера на ДСК(Росексим). Обща мотивационна схема, влияние на кризата, препоръки.