Мерки за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта

Мерки за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта, курсова работа, 10 страници, доклад. Финансовите средства по програмите, използването им, отговорни институции, специални програми, програми за лица с намалена трудоспособност, мерки към предприемачеството и др.