Анализ на пазара на заетостта в Бургас и на мерките срещу безработицата

Анализ на пазара на заетостта в Бургас и на мерките срещу безработицата, дипломна, 59 страници, 19 източника, коректно цитирани. Дипломната ни запознава с видовете пазари на труда и тяхното регулиране, след което подробно анализира трудовия пазар в Бургас по богат набор от статистически данни на различни институции. Данните са дадени както в разработката, други от тях са добавени в приложенията. Дава се демографска и стопанска характеристика на общината, динамика на структурата на заетостта за две отчетни години, динамика на предлагането на труд и др. Разгледана и анализирана е предложената политика по намаляване на безработицата в региона и нейните резултати. Изводи и препоръки.
Много таблици, няколко графики, много приложения, широк спектър на използваната литература.