Условия на труд на организациите в България – по примера на средна фирма

Условия на труд на организациите в България – по примера на средна фирма, реферат, 8 стр., 1 източник. Анализирана е фирма „Делта Ком“ ООД, анализът е подробен, статистически като в табличен вид е дадена оценка на условията на труд по показатели, като шум, отговорност и др.