Условия на труд на организациите в България по примера на Нефтохим АД

Условия на труд на организациите в България – по примера на „ЛукОйл Нефтохим – Бургас“АД, реферат, 9 страници. 3 източника. Разгледани са подробно условията на труд, смени и др, за отделен комплекс в завода, дадена е структура на работещите там подробни статистически данни за изследването.