Стратегическо управление на подбора на човешки ресурси в организацията

Стратегическо управление на подбора на човешки ресурси в организацията – по примера на конкретна фирма, анализ, 18 стр., три източника, коректно цитирани. Работата подробно разглежда конкретна фирма. Описва се настоящото състояние на фирмата и човешките ресурси, стратегия, визия за бъдещето, административна структура и управленска политика на фирмата, особеностите на фирмата, факторите, които й влияят. На тази база е изработено предложние за конкретна система за назначаване и оценка на кандидатите за различните звена в структурата на фирмата.