Казус структура на паричен агрегат М1

Анализ на теоретичната и практическа структура на паричен агрегат М1. 10 страници, източници, таблици и графики, теоретическа и практическа част. Данните не са твърде стари и с лекота могат да бъдат актуализирани.