Инфлация на база ИПЦ

Инфлацията, изчислена на база „индекс на потребителски цени“ 2000-2008 г.
Курсова работа, 10 страници, теоретична и практическа част.
Официални източници, актуални данни, графики. Изчислена на обща база и за предходен месец инфлация; заключения, изводи.