Релация между инвестиции, БВП и безработица в българската икономика

Релация между инвестиции, БВП и безработица в българската икономика, изследване на маропоказатели, 9 стр. Изследването е предимно графично представено, с интегрирани данни от трите приложени статистически източника.