Паричният мултипликатор на България за периода 1996 – 2006

Паричният мултипликатор на България за периода 1996 – 2006, 9 страници, курсово задание по макроикономика. По данни на БНБ. Няколко графики в текста. Бележки след текста.