Същност и роля на Националната агенция по приходите

Дипломна работа, платена, 80 страници, таблици и графики, цитати под линия. Дипломната работа разглежда развитието и промените в структурата и ролята на НАП, както и статистическите резултати, (актуални в периода до 2011 г.).
Един от най – наболелите проблеми на обществото е системата за обществено осигуряване и данъчната система. Проблемът е вечно актуален, особено в контекста на съвременната икономическа нестабилност.

Ролята на организацията, която се занимава с управлението на този процес също е безспорно актуална, особено при отварящи се граници и унификация на законодателството и интернационализация на контрола.

В тази насока настоящото изследване на НАП, ролята й в обществото и глобализацията е безспорно актуална.

Обект на изследване е Националната агенция по приходите в една интегрираща се в световните организации България.

Предмет на настоящата разработка е изследване процеса на работа, принципите на организация, целите и резултатите на НАП през последните години, резултати ,цели за бъдещето и глобализационен процес.

Цел на разработката е описание на резултатите, плановете и ролята на организацията.

Тезата на настоящата разработка е, че НАП има роля както за резултатите на приходите в страната, така и за глобализацията, но е в постоянен преход, който се очаква да продължи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Увод

НАП – същност и функции
Финансовият и данъчен държавен контрол
Особености в дейността на НАП
Възможности за подобрение в организацията на някои от дейностите в НАП

Цели на НАП.
Политиката на НАП
Реформата на приходната администрация

Визия на НАП за бъдещето
Състояние на НАП – исторически аспекти