Калкулиране на себестойността на труда

Курсова работа, платена, 11 страници, методика на калкулиране на себестойността на продуктите на труда в търговското дружество.
Работата е методически насочена, подкрепена с пример и изяснени всички основни понятия, 3 източника цитирана литература.