Дългосрочни финансови активи – същност, видове, значение и документиране

Курсова работа, платена, 10 сраници + заглавна, 3 източника.
Описва ДМА като преход към ДФА. Описва се характер и особености на ДФА, начин на записване, особености във формулирането на стойността им в счетоводния баланс от себестойност и пренасян дивидент. Описана е подробно групата сметки по НСС в която се записват те, дебитно – кредитните операции за всяка сметка – как и кога се правят, особени частни случаи, възможност за по – подробни сметк ии прочие.