Задача по счетоводство – изготвяне на калкулационен лист

Задача по изработване на калкулационен лист на производството в „Нефтохим“ АД по предварително зададени и описани в задачата параметри; подходяща за представяне при подобно задание. 6 страници, подробно и разбираемо решение и условие.