Социално – психологическа роля на екипите

Социално – психологическа роля на екипите – курсова работа, 19 стр., подробна, социално – психическа роля на икономическата природа на екипите, статус на екипите, психологическ истатус и структура, динамика на екипите като социално псхическа общност, регулативни въздействия върху екипите.