Изследване на процеса на планиране при създаване на бюджета на НОИ

Изследване на процеса на планиране при създаване на бюджета на НОИ- курсова, 25 стр. на база на проведен стаж. Дадени са етапите на планиране, разяснени са принципите на работа н асистемата на НОИ, взето е мнение на специалист за стратегическото планиране в НОИ, системата и възможните подобрения(работата е на база на проведен практически стаж, дори името на специалиста от НОИ присъства в приложението накрая). Дадено е заключение, изводи и препоръки. Има едно приложение и 10 коректно цитирани източника.
Работата е послужила като „прекурсор“ за изграждане по – късно на приложена в сайта магистърска теза. Части от тази разработка са интегрирани в другата.