Есе за българският червен кръст и някои фондации

Есе за българският червен кръст и някои фондации – 15 стр., 10 цитирани източника. Есето представлява свободни разсъждения върху дейността на фондациите и включения на външна литература. Дадени са някои приложения. Обяснена е ролята и дейността както на БЧК, така и на организации, като АСЕТ, фондация „Добролюбие“, фондация „Живот за всички“, фондация „Детска усмивка“ и „Нова надежда за инвалидите“. Направено е заключение.