Проблеми при доброволното здравно осигуряване

Проблеми при доброволното здравно осигуряване – доклад за практическото състояние на системата, 16 стр. Поставен е проблемът, разгледани са основните понятия – задължително и доброволно здравно осигуряване, разгледани са широк спектър проблеми на съществуващото статукво.
Във втората част на работата са дадени примерни решения на проблемите и идеи за промени за подобряване на текущото състояние на системата.