Състояние на малките и средни предприятия и частната търговия в България

Състояние на малките и средни предприятия и частната търговия в България, дипломна работа, 76 стр. Работата е издържана, подробна, с множество авторски и копирани таблици с данни и с красиви графики. Данните в нея са от статистиката и са за периода 2001 – 2003 г. Тъй като тези от тях, които имат аналитичен характер са копирани екселски таблици, данните в тях могат да бъдат усъвременени. Предполага обаче известни промени и в аналитичната част.
Разглежда се възникването на частната търговия, характера и ролята й и частната търговия през времето на приватизацията. Разглежда се ролянта на предприемачеството в съвременното общество. Това е в универсалната, теоретична част.
В практическата се изследва състоянието на МСП и частната търговия. Поставена е методика за работа на разработката, използвана е огромна по количество информация, голямата част от която е визуализирана. Цялата информация е анализирана и коментирана. Направено е обобщение и изводи.
Освен големият брой таблици и най – вече графики, работата борави и с 17 коректно цитирани източника.