Концептуална схема за стратегическо мислене в конкретна фирма

Концептуална схема за стратегическо мислене в конкретна фирма – доклад по бизнес психология; 17 стр. Разглежда се конкретна фирма в бранша на продажбата и сервизирането на автомобили; прави се обща оценка на състоянието й – конкурентоспособност, стратегически предимства, след кпоето се разглежда концептуалната схема за стратегическо мислене на фирмата. Разработката е изцяло практическа и е основана на базата на познаване на фирменаа работа и практически стаж.