Техника на Де Боно и алтернативни техники за вземане на решения

Курсова работа по бизнес психология, платена. 11 страници, цитати под линия, графика и използвана литература. Работата разглежда психологически модели за вземане на решения в организацията, по модела с шапките на Де Боно. Разгледан е примерен казус на приложение на техниката.