Общуване – бариери, проблеми, комплекси

Развитото съвременно общуване – пречка или прогрес при общуването?