Източници на административното право

Курсова работа ,източници на административното право, 16 стр. + заглавна, използвана литература.
Съдържа източници на административното право – правни норми, видове норми, в т.ч. конституция, закони и подзаконови актове, източници на въпросната уредба. Обобщение ,коментар и заключение на изводите от разработката.