Външнотърговска перспектива на търговията с текстил

Реферат, 6 страници, състояние, перспектива и препоръки за търговията с текстил.