Външнотърговска перспектива на търговията с вина

Реферат, 5+ страници, състояние, перспектива и препоръки за търговията с вина.