Кинезитерапия при ампутация на долен крайник

Кинезитерапия при ампутация на долен крайник – 14 страници, доклад. Причини за ампутацията и определяне нивото на ампутация, видове ампутации, чуканът като нов орган, цел на кинезитерапията, периодизация на кинезитерапията – спедоперационен, предпротезен и протезен период с определяне на задачи и средства за изпълнението им през всички периоди. В таблиен вид е даден примерен кинезитерапевтичен модел в предпротезен период.