Екология на Черно море

Екология на Черно море, дипломна работа, 50 стр. Подробен анализ и описание на проблемите. Геоложка история на черно море. Морфология на черно море, в това число шелф, континентален склон, котловинно дъно и отток на морето. Специфични особености на екосистемата, проблеми. Програми за опазване на екологията на черно море. Конвенции за Черно море, по които България е страна. Поражения, нанесени от човека. Еутрофикация на морските екосистеми.