In vitro – същност и последователност на процеса

In vitro – същност и последователност на процеса, курсова, 17 страници, за медицински специалности. Същност IVF-ET процеса, пациенти, очаквани резултати от намесата, методика за определяне резерва на яйчниците, особености на медицинския екип, приложимост на метода към двойката партньори, стимулиране на овулацията и аспирация на клетките(вкл. и случай с необходима лапароскопия). Лабораторният компонент и специални лабораторни методи – ICSI, криопрезервация, ембриотрансфер. Наблюдение след приключване на ембриотрансфера. Установяване на бременността. Рискове и странични ефекти. Резултати от оплождането.
Използван е един допълнителен източник, приложена е и една графика в разработката.