Екологично, социално и познавателно значение на природен парк Витоша

Екологично, социално и познавателно значение на природен парк Витоша, дипломна работа, 113 стр. 20 източника, споменавани в текста, 4 приложения за парка и резерватите в него. Разглеждат се досегашните проучвания на природния парк, както и цялостният му природногеографски комплекс. Разглежда се структура на екосистемите и социално значение на парка. В последната глава се анализира туризма и туристическите маршрути в парка. Правят се изводи и заключения.
В работата има няколко таблици, 3 карти и 3 картинки за визуализация на красотите на Витоша.