Отчет за проведен стаж в ЛУКОЙЛ – НЕФТОХИМ АД заикономическа специалност

Отчет за проведен стаж в НЕФТОХИМ АД заикономическа специалност, 43 страници, таблици, графики и др. Статистическите данни са до 2005 г., но те не са цел на стажа. Описано е дружесвото, организационната структура, ресурси и ефективност на производството, инвестиционна политика, анализ и планиране на дейността, финанси – чрез опростен финансов анализ, организация на труда, екология, възможности за усъвършенстване на работата.