Български червен кръст

Български червен кръст – доклад, 9 страници. История и традиции, международно движение на червения кръст и червения полумесец, БЧК като организация, социално – здравна дейност.