Съвременните лингвистични школи

Съвременните лингвистични школи – 36 стр., 4 източника. Съдържа биографична справка и възгледи на Вилхелм фон Хумболт, Ян Бодуен де Куртене, Фердинанд дьо Сосюр, кратък обзор на историята на романското езикознание с по – известните му представители, основи на психолингвистиката, представители; когнитивни процеси, социо – и текстлингвистика, предмет на фонологията и морфологията.