Организационно съвършенство

Курсова работа, платена, 12 стр., 5 източника. Разботата разглежда принципите на организационното съвършенство, валидни за дистрибуторска фирма.
· Обект на изследване в разработката – търговска фирма и организационната й структура;

· Предмет на изследване – организационното съвършенство; резерви и предимства на фирмата;

· Задачите са да се проведе конкретно и насочващо изследване, чрез коетo да дефинираме успешно напредъка на организацията;

· Теза на изследването: макар и основата тук да е логичстична верига, подходът към организационно съвършенство може да даде сериозни преимущества

· Задачи: изясняване на организационната дейност и връзки, дефиниране на проблемни зони.

· Изпозлва се проучване

· Обхват на изследването – външната и вътрешната фирмена среда.

Съдържание:
Увод. 2
За фирмата. 2
Вътрешна среда. 2
Граници на дейността. 3
Органиграма. 4
Външна среда. 5
Цели. 5
Модул на работа. 6
Компенсаторни модели. 7
Макретингова подсистема. 8
Подсистема на човешките ресурси. 8
Изводи. 9
Библиография 10