Контролинг

Доклад, 11 страници, роля и значение на контролинга във фирменото управление. В практическата част се разглежда контролинговата система на фирма – вносител. Работата има графики и три използвани източника.