Казус цени и ценообразуване

Казус, 8 страници, отговаря на 4 важни въпроса в практически аспект относно ценообразуването и ценовата политика на фирмата.

Въпросите са:

1. Как трябва да интерпретираме получените резултати от анализа на критичната точка ( break – even – point analysis )?

2. Какви са предимствата и недостатъците при използването на пълната себестойност за целите на ценобразуването?

3. Има ли смисъл да се дотират едни продукти на фирмата за сметка на други продукти, които произвежда и продава?

4. Извеждане на калкулация на цената на продукт по избор и коментар на трудностите при определяне на себестойността на продукцията.